کمی منتظر بمانید...

دیشب دوباره

هر کونه استفاده از اشعار این سایت بدون اطلاع و کسب اجازه از صاحب اثر غیر قانونی و غیر اخلاقی است...

970508